Skip to content

Fix/lateral presenter

Marta Fernandez requested to merge fix/lateral-presenter into release/lateral-presenter

Improvements:

  • Hover del botó de Filtres quan està obert
  • Centrar correctament el marker en el mapa quan està el poup lateral obert
  • Ajustar mides popup lateral: 850 px tot
  • Que el popup lateral aparegui just sota la barra
  • Obrir filtres quan tens el poup lateral obert
  • Pantalla resultat: ajustar la mida
  • Patalla resultat: centrar elements
  • Amagar els botons de Zoom i FullScreen quan estan les opcions de filtrar o cercar obertes a la versió mòbil
Edited by Marta Fernandez

Merge request reports